“Alternatiivsed investeeringud on üha enam populaarsust kogumas tänu kõrgele nõudlusele ning teatud faktorite piiratusele.”